Node.js Crash Course בחינם

ב-3 באוקטובר אנחנו נעביר את ה-Node.js Crash Course. מדובר במפגש אחד בהיקף של כ-3 שעות, שבמסגרתו נלמד, נדגים ונתרגל (מעט) ביחד עם המשתתפים את הנושאים הבסיסיים ביותר בפיתוח צד השרת של web applications באמצעות Node.js.

פרטים נוספים ורישום מראש בקישור
https://www.meetup.com/life-michael/events/250889121

ההשתתפות בחינם. מספר המקומות מוגבל. יש להירשם מראש.

PHP Crash Course בחינם

ב-12 בדצמבר אנחנו נעביר את ה-PHP Crash Course. מדובר במפגש אחד בהיקף של כ-3 שעות, שבמסגרתו נלמד, נדגים ונתרגל (מעט) ביחד עם המשתתפים את הנושאים הבסיסיים ביותר בשפה זו.

פרטים נוספים ורישום מראש בקישור
https://www.meetup.com/life-michael/events/250840901

ההשתתפות בחינם. מספר המקומות מוגבל. יש להירשם מראש.

שני המפגשים הראשונים

הוידאו קליפים שלהלן מכסים את הנושאים שמועברים ב-2 השיעורים הראשונים של הקורס (2 השיעורים הראשונים מתוך החלק שמוקדש לאנדרואיד אשר מועבר לאחר שהסתיים החלק שמוקדש ללימוד הנושאים הבסיסיים בג'אווה שדרושים לקורס). למרות שכבר חלפו מספר שנים מאז שצולמו הוידאו קליפים שלהלן, וסביבת הפיתוח נראית מעט שונה… ברוב הנושאים לא היה שום שינוי.

בוידאו קליפים אלה ניתן גם למצוא הסבר מפורט לאופן שבו ניתן להתקין ולהריץ אפליקציות על מכשיר אנדרואיד שברשותנו.